+
- » MUSIC » TAB♪ » Sky Roar, When We Light Up The Stars ♪ TAB

Sky Roar, When We Light Up The Stars

星夜祈盼 5:05
˪ᵧᵣᶜ
[Sky Roar, When We Light Up The Stars]
雨后沿街 暗淡的路灯火
仿佛带我 起飞去了天国
连星星也 好像对我说着 
一些关于 未来的故事呢
它说一切 迟早要发生的
但故事里 似乎已没有了我
早知如果。。 算了
这不重要 都没什么

都市夜空 弥漫着霓虹灯
却没有一点 星光在闪烁
未来似梦 朦胧月影下 
我们向天空 大声的呼喊着

生起火 夕阳下落
紫红色天空 烟花漫没
天地一线间 燃烧的云朵 
片片散落在 这城市每个角落

啊 啊 啊 啊 啊 啊 啊 ...
星星夜月引路 爱带我回家
霏霏雨夜迷雾 路人我害怕 
啊 啊 啊 啊 啊 啊 啊 ...
ᵀᵃᵇ +3
[Sky Roar, When We Light Up The Stars]
🦔⊿📄
🎸 +3 GD#AFCG
[Intro/Solo]
G
D        (x4)
#A        |
F    x     |     x   
C  x  x   |   x   x   
G      x  |        x
#G[005780]  Cm[005770]

[A/B]
#G[002001] | - | Cm[002230] | -

[C-END]
#G[xx2331] | - | Cm[012200] | -
#G | - | #D[010230] | #A[300023]

Arrangement


intro
- A1(stop hihi vocal guitar only)
- A2(drum in)
- solo
- A3(stop gv only)
- B
- solo
- C 
♭E 101bpm | | CN-Z51-20-00223 📄

🎸 - ?

🎸INTRODUCTION


1 = C (root note)
120 bpm (bit per minute)
4/4
--------------------------------------------
♩= (1/4bar note) = 1bit
♪ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♫ = 2 x 1/2♩=1bit
-/↓/↑ = 1/2♩(1/8bar note) = 1/2bit
♬ = 2 x 1/2 ♪ (1/16bar note) = 1/2bit
| = bar line 
Number = Guitar Pad Position = ♪
(when without appendix mark 
default value = 1/2bit) 
-------------------------------------------
🦔⊿📄
🎸 +3 GD#AFCG
[Intro/Solo]
G
D        (x4)
#A        |
F    x     |     x   
C  x  x   |   x   x   
G      x  |        x
#G[005780]  Cm[005770]

[A/B]
#G[002001] | - | Cm[002230] | -

[C-END]
#G[xx2331] | - | Cm[012200] | -
#G | - | #D[010230] | #A[300023]

Arrangement

intro
- A1(stop hihi vocal guitar only)
- A2(drum in)
- solo
- A3(stop gv only)
- B
- solo
- C 


0 s
0 s
+
 
中文