-
- » ۞ Gig/ShoWs » 2017-05-30 - 2018-05-30
-

2017-09-13

LiveHouse


TOY CHINA TOUR BEIJING YUGONGYISHAN 913 (已结束)

+展开

TOY CHINA TOUR BEIJING YUGONGYISHAN 913 (已结束)

2017-09-13 19:00 - 21:00
愚公移山 YuGongYiShan
200RMB/150RMB(预售)
+详情

http://www.showstart.com/event/32262 当英国乐坛里所有人都想宣布吉他音乐之死时,伦敦的五人乐队Toy将会是让它得以重生的乐队。他们的首张单曲《Left Mys

2017-08-27

FESTIVAL


2017 Chong Qing JiaLeBi Water World Music Festival (已结束)

+展开

2017 Chong Qing JiaLeBi Water World Music Festival (已结束)

2017-08-27 14:00 - 16:00
重庆
100RMB/80RMB(预售)
+详情

http://www.dahepiao.com/news1/yanchu/2017070427430.html 购票 http://www.dahepiao.com/yanchupiaowu1/yi

2017-06-10

FESTIVAL


2017长沙草莓音乐节 (已结束)

+展开

2017长沙草莓音乐节 (已结束)

2017-06-10 16:00 - 18:00
100RMB/80RMB(预售)

2017-06-09

LiveHouse


天津13CLUG 9周年刺猬专场 (已结束)

+展开

天津13CLUG 9周年刺猬专场 (已结束)

2017-06-09 20:00 - 22:00
100RMB/80RMB(预售)
+详情

4 Items in Total
- (0.10935497283936s)