-
- » ۞ Gig/ShoWs » 2017-12-06 - 2018-12-06
-

2018-01-13 至 2018-01-14

LiveHouse


刺猬2018深圳、广州48小时摇滚聚会专场演出 (已结束)

+展开

刺猬2018深圳、广州48小时摇滚聚会专场演出 (已结束)

2018-01-13 - 2018-01-14
深圳B10 、广州MAO
150RMB/130RMB(预售)
+详情

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NTg4MDQyMQ==&mid=2247483692&idx=1&sn=54ef236ade19521b10df5a6422e

2018-05-01

FESTIVAL


2018 Tai Hu MIDI MUSIC FESTIVAL (已结束)

+展开

2018 Tai Hu MIDI MUSIC FESTIVAL (已结束)

2018-05-01 17:20 - 18:00
苏州市 吴江区 七都镇 太湖迷笛营
280RMB/220RMB(预售)
+详情

去太湖迷笛的朋友们注意了,@刺猬乐队 五一太湖#迷笛音乐节#[strong][red]唐舞台[/red][/strong]的演出时间17:20-18:00,这个节奏估计太湖迷笛的最终演出时间排期快要公

2018-05-04 至 2018-06-23

TOUR


Hedgehog 2018 CHINA TOUR - new album release party, 16citys, 05.04-06.23 (已结束)

+展开

Hedgehog 2018 CHINA TOUR - new album release party, 16citys, 05.04-06.23 (已结束)

2018-05-04 - 2018-06-23
全中国
180RMB/130RMB(预售)
+详情

5月4日 WuHan 武汉 @VOXLIVEHOUSE 5月5日 ChengDu 成都 @NUSPACE_纽空间 5月11日 ShenYang 沈阳 @美帝奇音乐现场 5月12日

2018-06-23

LiveHouse


Hedgehog 2018.06.23 JiangJinJiu Bar, Beijing - new album release party, CHINA TOUR [SOLD OUT] (已结束)

+展开

Hedgehog 2018.06.23 JiangJinJiu Bar, Beijing - new album release party, CHINA TOUR [SOLD OUT] (已结束)

2018-06-23 21:00 - 23:00
北京@疆进酒
180RMB/130RMB(预售)
+详情

购票网址/For Tickets: https://www.showstart.com/event/48185 嘉宾乐队 [red][strong]就知道你是这样的女孩[/strong][/

4 Items in Total
- (0.11817002296448s)